Wagosuszarka

Wagosuszarka – urządzenie do precyzyjnych pomiarów wilgotności

Wagosuszarka

Wagosuszarka – urządzenie do precyzyjnych pomiarów wilgotności

Precyzyjne pomiary wilgotności wymagają specjalistycznego sprzętu – wagosuszarki. Są to urządzenia, które pozwalają na dokładne określenie zawartości wody w różnorodnych próbkach materiałów. Zdają one egzamin w laboratoriach, przemyśle spożywczym, przemyśle budowlanym i wielu innych branżach, w których ważne jest analizowanie wilgotności materiałów.  

Czym jest wagosuszarka?

Wagosuszarka, jak sama nazwa wskazuje, jest połączeniem wagi oraz suszarki. Jest to innymi słowy precyzyjna waga laboratoryjna wzbogacona o komorę suszenia. Dzięki takiej konstrukcji, urządzenie pozwala na uzyskanie stałej temperatury suszenia podczas całego procesu, czego efektem jest precyzyjny pomiar wilgotności próbek badanych materiałów.

Czemu służy wagosuszarka?

Niepozorne urządzenie jakim jest wagosuszarka to sposób na określenie dokładnej wilgotności wybranego materiału. Jest ona wsparciem w wykonywaniu rutynowych testów np. produktów spożywczych czy materiałów budowlanych, ale sprawdza się także w zaawansowanych pomiarach wilgotności. Konstrukcja wagosuszarek jest bardzo prosta, obejmując wagę laboratoryjną oraz specjalistyczną komorę suszenia. W urządzeniu tym to właśnie komora suszenia odgrywa główną rolę, bowiem pozwala na przeprowadzenie analizy utraty wilgoci, która w naturalnych warunkach trwa często bardzo długo. Precyzja pomiarów dokonywanych przez wagosuszarki wynosi nawet 0,001 g, dlatego też bywa ona niezastąpionym urządzeniem wyposażenia profesjonalnych firm, laboratoriów czy zakładów produkcyjnych.

Zalety stosowania wagosuszarki

Wagosuszarki mają na celu szybkie określenie wilgotności materiałów. Mają one pomóc w uzyskaniu wiarygodnego wyniku, w możliwie najkrótszym czasie. Stosowana w laboratoriach, działach kontroli jakości czy na produkcji pozwala w ekspresowy sposób zbadać poszczególne materiały i uzyskać komplet danych. Urządzenia te można podłączyć do komputera i drukarki, przez co wyniki analizy wilgotności uzyskujemy automatycznie. Pozwalają one na wyrysowanie krzywej suszenia, co skutecznie przyspiesza pracę, a na kompletne wyniki nie czekamy zbyt długo. Podczas suszenia, próbki są automatycznie ważone, dlatego na bieżąco możemy obserwować zachodzące w nich zmiany. 

Wśród zalet wagosuszarek warto wymienić ich uniwersalność. Metody tradycyjne wymagają co najmniej dwukrotnego powtórzenia pomiarów masy próbek, a także stosowania pieców grzewczych. W przypadku wagosuszarki, wszystkie te zadania wykonuje jedno małe urządzenie, które złożone z dwóch modułów daje nam pełny obraz zarówno pomiaru masy danej próbki, jak i jej temperatury podczas suszenia.

Related Posts