dobra wagosuszarka

Cechy dobrej wagosuszarki

Cechy dobrej wagosuszarki Wagosuszarka jest typem precyzyjnych wag analitycznych. Jej zadaniem nie jest jednak wyłącznie pomiar masy próbek materiałów, ale także pomiar ich wilgotności względnej. Podczas analizy w wagosuszarce próbki są mierzone wstępnie, aby później monitorować ich masę także w trakcie i na zakończenie suszenia....

Continue reading

Wagosuszarka

Wagosuszarka – urządzenie do precyzyjnych pomiarów wilgotności

Wagosuszarka – urządzenie do precyzyjnych pomiarów wilgotności Precyzyjne pomiary wilgotności wymagają specjalistycznego sprzętu – wagosuszarki. Są to urządzenia, które pozwalają na dokładne określenie zawartości wody w różnorodnych próbkach materiałów. Zdają one egzamin w laboratoriach, przemyśle spożywczym, przemyśle budowlanym i wielu innych branżach, w których ważne...

Continue reading