dobra wagosuszarka

Cechy dobrej wagosuszarki

Cechy dobrej wagosuszarki Wagosuszarka jest typem precyzyjnych wag analitycznych. Jej zadaniem nie jest jednak wyłącznie pomiar masy próbek materiałów, ale także pomiar ich wilgotności względnej. Podczas analizy w wagosuszarce próbki są mierzone wstępnie, aby później monitorować ich masę także w trakcie i na zakończenie suszenia....

Continue reading

pomiar wilgotności

Wilgotność materiałów – co oznacza?

Pomiar wilgotności - Wilgotność materiałów – co oznacza? Wagosuszarki są urządzeniami do pomiarów wilgotności materiałów. Czym jednak jest wilgotność materiałów i jak można ją określić? Wilgotność materiałów jest ważnym kryterium oceny jakości określonych substancji. Obejmuje ona zbiór wszystkich składników znajdujących się w...

Continue reading